Przesłaniem współcześnie namalowanej ikony św. Jana Pawła II jest świadectwo życia jakie nam pozostawił święty papież Polak. Ikona pokazuje prawdziwe piękno – piękno duchowe. Jest echem obecności Ducha Bożego by przemieniać oblicze tego świata, otwierając nasze umysły na rzeczywistość wieczną. Jan Paweł II był tym, który niósł miłość i pokój tam, gdzie go nie było. 

czytaj dalej