Ars et Fidem – Sztuka i Wiara

Przedstawione materiały dotyczą teologii i procesu twórczego powstałych dzieł w naszym stowarzyszeniu. Nasze doświadczenia i wiarę chcemy przekazać nie przy pomocy tekstu pisanego, ale obrazu w jego różnorodności i formach. Niech dzieła powstałe dzięki pracy i wierze będą inspiracją i miejscem spotkania sacrum – przestrzenią modlitwy i obcowania z Bogim. 

Współczesna ikona Św. Rodziny

IKONA ŚW. RODZINY WYKONANA NA ROK ŚWIĘTEJ RODZINY 2022   „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” (J 1,14). W dogmacie Wcielenia Jezusa Chrystusa znajdujemy wytłumaczenie i argument na obecność sztuki obrazowania w świecie chrześcijańskim. Za pierwszą...

czytaj dalej

Współczesna ikona św. Ignacego Loyoli

Ikona powstała w pracowni św. Łukasza w Krakowie, działającej przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Twórców Sztuki Sakralnej Ecclesia. Ikona ta chce unaocznić to, co niewidzialne za pomocą tego, co widzialne. Powstała ikona św. Ignacego wpisująca się w całą historię i tradycję sztuki chrześcijańskiej, obficie korzystając z jej owoców.

czytaj dalej

Współczesna ikona św. Charbela

Święty Charbel (Youssef Makhlouf) urodził się 8 maja w 1828 roku w wiosce Bqaakafra w Libanie w ubogiej katolickiej rodzinie obrządku maronickiego. Zmarł w wigilię Bożego Narodzeniu 1898 r. Ojciec Charbel został beatyfikowany przez papieża Pawła VI w 1965 roku, pod koniec Soboru Watykańskiego, a kanonizowany w dniu 9 października 1977r.na placu Św. Piotra w Rzymie. Wspomnienie liturgiczne jest obchodzone 28 lipca.

czytaj dalej

Współczesna mozaika Jezusa Chrystusa Pantokratora

U podstaw sztuki ikonicznej nie leży więc tylko talent i mądrość artysty, ale Boża inspiracja, mądrość Ducha Świętego zawarta w tradycji chrześcijańskiej. Ikona jako sakramentalna obecności jest niezależna od artysty, który ukrywa się za tradycją. Jest również niezależna od spoglądającego na nią, bo ona sama jest świadkiem Bożej Obecności, która wymaga adoracji i modlitwy.

czytaj dalej