Warsztaty Ikonopisania

Warsztaty malowania ikon – ikonopisania realizowane są nieprzerwanie od 1999 roku w Krakowie przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Twórców Sztuki Sakralnej „Ecclesia”. Założycielem warsztatów jest o. Zygfryd Kot SI, który prowadzi je po dziś dzień.
Zajęcia są nie tylko praktyczną formą uczenia się kunsztu malarstwa bizantyńskiego, ale również formą duchowego poznania i doświadczenia świata ikon. Ikona jest fenomenem sztuki sakralnej. Jej siła i oddziaływanie na człowieka wierzącego znalazło potwierdzenie w praxis Kościoła od prawie 1500 lat.

Pracownia ikonopisania rozwija uzdolnienia tych wszystkich, którzy poprzez swój talent i głęboką wiarę chcą w kolorach i liniach dotknąć-doświadczyć Boga w Trójcy jedynego. Patronem naszym jest św. Łukasz, który według tradycji jest pierwszy malarzem chrześcijańskim i twórca ikony Najświętszej Marii Panny Hodigitrii. Wpatrzeni w jego Ewangelię chcemy odkrywać Boga poprzez malowanie ikon. Nie można ukryć Prawdy, tak samo jak nie można ukryć Piękna, które nosimy w sobie od chrztu świętego.

Realizujemy edukację malowania ikon – ikonopisania na trzech poziomach: podstawowym, zaawansowanym, profesjonalnym. Realizowane są również warsztaty pozłotnictwa, malarstwa wg dawnych mistrzów, mozaiki, witrażu, rysunku artystycznego. Poprzez nasze wieloletnie doświadczenie chcemy przekazać naszym adeptom wszelką wiedzę potrzebna do samodzielnego kontynuowania malarstwa bizantyjskiego oraz tradycyjnego rzemiosła artystycznego wzorowanego na przykładzie twórczości dawnych mistrzów. Nie chcemy edukować odtwórców, ale twórców dawnego kunsztu malowania – pisania ikon.