Slaid_1100d
Slaid_0400
Slaid_0800a
Slaid_0700
Slaid_1000a

Kontakt

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Twórców Sztuki Sakralnej ECCLESIA
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
e-mail: [email protected] , tel. ++48/12/6293485
Konto bankowe nr: 25 1160 2202 0000 0000 4335 1497