Grupa Lumen

KRAKOWSKA GRUPA MALARZY IKON „LUMEN”

Idee, które nas prowadzą

Papież Pius XII powiedział, że „jak w życiu, tak i w sztuce – zarówno jeśli jest rozumiana jako wyrażenie podmiotu czy jako interpretacja przedmiotu – nie ma nic wyłącznie „ludzkiego”, wyłącznie „naturalnego” lub „immanentnego”. Sztuka ma charakter „sakramentalny” w tym znaczeniu, że jest nośnikiem i narzędziem, którym posługuje się Bóg, aby przygotować ducha ludzkiego na przyjęcie Jego działania i na cud łaski. (Pius XII, Przemówienie z 8 kwietnia 1952 r.)
„Sztuka chrześcijańska jest sztuką racjonalną, ale jest ona wyrazem rozumu poszerzonego, w którym spotykają się serce i rozum, piękno i prawda. Im bardziej my sami będziemy potrafili żyć w pięknie prawdy, tym bardziej wiara będzie mogła być znowu twórcza również w naszych czasach i wyrazić się w przekonujących formach artystycznych.”

Nasza Wspólnota

Powstała pod „skrzydłami „Jezuitów i stowarzyszenia ChSTSS Ecclesia. Celem jest „chwalenie Boga poprzez sztukę”. Jesteśmy posłani na „granice” codzienności by poprzez „mosty” i „działania wspólne” łączyć to, co podzielone
i harmonizować tam gdzie wszystko rozproszone.
– W modlitwie i Eucharystii widzimy nasze korzenie. Poprzez wspólną i indywidualną modlitwę, przede wszystkim „brewiarzową” wspierać się wzajemnie w pracy i życiu.
– Nasze zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy i nowych doświadczeń na terenie artystycznym chcemy rozszerzać nasze horyzonty. Organizujemy wykłady, spotkania, wyjścia do muzeum, konkretne zajęcia artystyczne, performance, wystawy, plenery, wspólne malowanie ikon.
– Nie zapominamy o budowaniu prawdziwych relacji w naszym środowisku poprzez wspólne wyjazdy integracyjne, rekolekcje, itd.

Owoce naszej działalności

Naszą obecność w Kościele i dla Kościoła chcemy wyrazić poprzez konkretne formy ewangelizacji. Najpierw ewangelizujemy samych siebie, by w ten sposób przybliżyć Boga innym. Sztuka jest niewyczerpanym i niewysłowionym skarbem katechezy.

Wystawy

Sztuka ma charakter „sakramentalny” w tym znaczeniu, że jest nośnikiem i narzędziem, którym posługuje się Bóg, aby przygotować ducha ludzkiego na przyjęcie Jego działania i na cud łaski pisał papież Pius XII. Ikona jest tego najwyższym wyrazem. Św. Jan Paweł II pisał, że sztuka chrześcijańska jest wyrazem rozumu poszerzonego, w którym spotykają się serce i rozum, piękno i prawda. Prezentowane na wystawach prace – ikony to przeżywanie chrześcijańskiego „Credo” jako naocznego świadectwa modlitwy i właściwego człowiekowi wierzącemu dialogu z Bogiem. Ikona jest najstarszym i ciągle żywym obrazem w życiu Kościoła. Jest drogą do doświadczenia tego, co najważniejsze i nieprzemijające.