PODSUMOWANIE WYSTAWY W RAMACH CRACOVIA SACRA 2022

Gratuluje wszystkim uczestnikom pięknie zrealizowanej wystawy!!! Sama frekwencja na wystawie mówi sama za siebie. Również wpisy w księdze pamiątkowej świadczą o tym. Serdecz nie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania!!!...