Zgodnie z przekazanymi informacjami i ustaleniami z sobotniego spotkania prosimy o przesłanie na adres mailowy Małgosi Rawskiej ([email protected]) wyraźnego zdjęcia własnej osoby (może być zrobione telefonem komórkowym). Zostanie ono w formie ‚‚buźki”, czyli samej głowy umieszczone przy świadectwie. Prosimy również o przesłanie do Małgosi Rawskie informacji (o ile jest ona dostępna), gdzie znajduje się oryginał pracy, która została wybrana do Albumu (muzeum, miejsce itp). Materiały te należy przesłać najpóźniej do 31.10.2022. 

W poniższym linku znajduje się przypomnienie listy wybranych prac do Albumu –

https://docs.google.com/document/d/1rU8mEetlSQRQJ9M7TwrueU6yJ-vMwO0FdvXi16zvkwo/edit?usp=sharing

Wszelkie zaległe materiały muszą zostać dostarczone najpóźniej do 31.10.2022.

Album chcemy przygotować do druku do końca roku, aby w czasach wysokiej inflacji wydrukować go w korzystnych cenach. Stroną finansową wydania Albumu zajmiemy się po Nowym Roku.

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów.

Informacje te będą również dostępne na kodowanej stronie Grupy Lumen.

Zespół Redakcyjny