WYSTAWA IKON Grupy Lumen.
Tytuł wystawy: Ikona – Epifania Piękna

Wystawa będzie towarzyszyć Kongresowi Kultury Regionów w Nowy Sączu, który odbędzie się w dniach 25-28.10.2022,( https://kultura-regionow.pl) i potrwa kilka tygodni.
TEMAT WYSTAWY – na wystawie będziemy prezentować tylko ikony bizantyjskie lub post-bizantyjskie – w stylu od ikony bizantyjskiej poprzez np.: podkarpacką, bałkańską, koptyjską, aż do kreteńskiej, kreteńsko-weneckiej, itd. (nie może to być malarstwo gotyckie, renesansowe lub inne).
ILOŚĆ PRAC NA UCZESTNIKA – Na wystawę można zgłosić 1 pracę wielkości minimum A3 (30×40 cm). Tematy prac nie mogą się powtarzać w obrębie jednego stylu.
WŁASNY OPIS DO IKONY – Do prac należy standardowo przygotować krótki opis (nie może zawierać więcej niż 1500 znaków ze spacjami – maksymalnie PÓŁ strony A4 czcionką wielkości 14). (Ilość znaków można sprawdzić w edytorze funkcją “statystyka wyrazów”. Opisy, które będą dłuższe zostaną zwrócone autorowi do poprawy. Opis powinien zawierać tytuł pracy, imię i nazwisko autora oryginału, miejsce przechowywania oryginału (o ile są znane) oraz dodatkowe informacje (opis stylistyczno-symboliczny-teologiczny).
Jeśli opis nie jest osobistym świadectwem, to prosimy o podanie źródeł z których korzystaliśmy, źródeł ewentualnych cytatów, abyśmy nie zostali posądzeni o plagiat. Prace należy podpisać z tyłu dodając tytuł pracy, imię i nazwisko oraz dobrze zapakować (solidne pudełku, dużo pianki), aby nie uległy uszkodzeniu w transporcie.
Termin dostarczenia prac do pracowni – najpóźniej do 10.10.2022 r.

Prosimy o rygorystyczne przestrzeganie terminów związanych z przygotowaniem wystawy. Wystawa jest organizowana przez podmiot zewnętrzny i musimy dostosować się do ustalonych wymogów.

Opisy prac należy przesyłać najpóźniej 10.10.2022 na mój adres mailowy – [email protected] 

   Ilość wybranych prac na wystawę – maksymalnie 30.

Listę udostępnioną na dysku Google, rozesłaną każdemu członowi Grupy Lumen, należy uzupełnić najpóźniej do 29.09.2022.