Do dnia 15 października można dostarczać prace na wystawę w Nowym Sączu.
Praca musi mieć z tyłu zamontowaną zawieszkę, a najlepiej dwie.
 
Termin przesyłania opisów nie ulega zmianie. Należy je przesłać mailem do mnie najpóźniej do dnia 10.10.2022. Zawsze potwierdzam otrzymanie opisu.
Opisy maksymalnie 1500 znaków ze spacjami.
pozdrawiam
Krzysztof Pado