Gratuluje wszystkim uczestnikom pięknie zrealizowanej wystawy!!!
Sama frekwencja na wystawie mówi sama za siebie. Również wpisy w księdze pamiątkowej świadczą o tym.

Serdecz nie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania!!!

Gratulacje!!!