Jak co roku zapraszamy na „Plener ikonopisarzy” na Willę Jezuiciką w Starej Wsi. Tegoroczny odbędzie się w dniach 21-27 sierpnia 2020. W plenerze mogą wziąć udział członkowie stowarzyszenia, Grupa Lumen, uczestnicy warsztatów ikonopisania. Zgłoszenia na plener są przyjmowane bezpośrednio w naszej pracowni lub e-mailem. Obowiązkowa przedpłata w wysokości 150 zł, która w razie rezygnacji nie będzie zwracana! Szczegółowy program pleneru znajduje się do wglądu w pracowni.