W dniach 3-14 grudnia 2018 r. ma miejsce wystawa „Mater Ecclesiae – z okazji 40 rocznicy wyboru św. Jana Pawła II na papieża” Zapraszamy do zwiedzania!