Przygotowanie deski pod ikonę

Deska służy przede wszystkim do dobrej konserwacji warstwy malarskiej. Dzięki takiemu rodzajowi podłoża możliwe było ostanie się ikon, aż do dnia dzisiejszego. Jego solidność i szlachetność są czynnikami decydującymi w procesie powstawania ikon. W zależności od...

Przygotowanie pozłoty na ikonie

Posiadamy dzisiaj wiele metod i sposobów kładzenia pozłoty na ikonie. Najstarsze jakie znamy to złocenie na pulmencie i mixtionie. MIXTION: Dzisiaj możemy zakupić w sklepach dla artystów mixtion 3 lub 12 godzinny (jest to czas który wyznacza producent gotowego...

Estetyka bizantyjska

Na przestrzeni wieków utworzyła się potoczna opinia, że sztuka sakralna znalazła miejsce w życiu pierwszych wieków Kościoła jako pewien przejaw i kompromis ze światem pogańskim. Wynikało to z przeświadczenia, że chrześcijaństwo wyrosłe z judaizmu dziedziczyło po nim...

Przygotowanie gruntu pod ikonę

Przepis na grunt: 100g kleju rozpuszcza się w 1 lit wody, a następnie rozpuszcza się roztwór na łaźni wodnej. Usuwając klej z ognia dodaje się 1 kg bieli w proszku mieszając przy pomocy łyżki drewnianej, aż do otrzymania masy jednolitej przypominającej konsystencję...