MALARSTWO WG DAWNYCH MISTRZÓW – MADONNY WŁOSKIE XIII/XVI WIEKU

Przykłady Madonn do wyboru !!!

 

PRZEPRASZAMY, BRAK WOLNYCH MIEJSC !!!

 

PIERWSZE SPOTKANIE WEEKENDOWE DLA WSZYSTKICH:
23/24 październik 2021 r. 

 • Warsztaty są dedykowane dla zaawansowanych malarzy ikon, którzy opanowali technikę tempery jajecznej oraz pozłotnictwa. Przedmiotem warsztatów są ikony/obrazy Madonn włoskiego malarstwa z okresu XIII/XVI wieku. Podczas warsztatów oprócz elementów technicznych związanych z temperą i ornamentyką okresu gotyku/renesansu włoskiego, zajmiemy się teologią, religijnością oraz twórczością malarstwa tego okresu. Podczas zajęć będziemy chcieli pogłębić wiedzę o sztuce bizantyjskiej i jej wpływie na przedstawienia z czasów późnego gotyku i początków renesansu;
 • Każdy z uczestników warsztatów wybiera własne przedstawienie Madonny po uprzedniej konsultacji w celu przygotowania odpowiednich materiałów;
 • Pierwsze spotkanie odbędzie się 23 października 2021 r. wspólną Mszą św. o godz. 9.00 w Bazylice NSPJ przy ul. Kopernika 26 w Krakowie;
 • Warsztaty trwają od październik 2021 r. do początków stycznia 2022 r.;
 • Zajęcia odbywają się w następujące dni tygodnia: środa, czwartek, sobota, niedziela w godz.: 9.00- 12.00 i 14.00- 17.00;
 • Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do „kalendarza warsztatów” droga elektroniczną, gdzie może się wpisać na dni i godziny wg uznania. Uczestnik rozpisuje sobie kalendarium maksymalnie do 37 godz.;
 • Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 650 zł, płatne na konto stowarzyszenia ChSTSS Ecclesia. Potwierdzenie przyjęcia wysyłamy e-mailem na podany adres w ankiecie. Opłaty dokonujemy dopiero w styczniu 2022 roku;
 • Zgłoszenia tylko droga elektroniczną poprzez dokładne wypełnienie „Ankiety” (obowiązkowa!) i przesłanie jej na adres: [email protected]
 • Zapewniamy wszystkie materiały do wykonania jednego obrazu oprócz zagruntowanego podobrazia;
 • Nie zapewniamy wyżywienia i zakwaterowania – we własnym zakresie;
 • Na zajęciach jest obowiązkowa maseczka na usta i nos oraz stosowanie się do regulaminu na czas pandemii;
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie stowarzyszenia ChSTSS Ecclesia w Krakowie, ul. Kopernika 26;
 • Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 737 540 105 lub e-mailem:[email protected]