Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty» (Ga 4,4). Bóg stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, który jest «centralną tajemnicą, do której należy się odwoływać, aby zrozumieć zagadkę istnienia człowieka, świata stworzonego i samego Boga» … Syn Boży wniósł, bowiem w dzieje ludzkości całe ewangeliczne bogactwo prawdy i dobra, a wraz z nim objawił także nowy wymiar piękna: orędzie ewangeliczne jest nim napełnione po brzegi…

(List Ojca Świętego do artystów)

Dziś ukazało się naszym oczom Piękno w osobie Jezusa Chrystusa. Piękno jest kluczem tajemnicy i wezwaniem transcendencji. Zachęca człowieka, aby poznał smak życia i umiał marzyć o przyszłości. Dlatego piękno rzeczy stworzonych nie może przynieść mu zaspokojenia i budzi ową utajoną tęsknotę za Bogiem, którą święty Augustyn, rozmiłowany w pięknie, umiał wyraził  w słowach: «Późno Cię umiłowałem, Piękności tak dawna a tak nowa, późno Cię umiłowałem». Na czas Świąt Bożego Narodzenia prosimy o przyjęcie moc najserdeczniejszych życzeń, aby był to czas odkrywania Piękna, które zbawia i czyni nas doskonałymi przez swoją uświęcającą łaskę. A na Nowy Rok 2021 dużo zdrowia, pokoju i radości.

W imieniu Stowarzyszenia i Grupy Lumen pragnę serdecznie zaprosić na nasz „Mszę św. Opłatkową” wraz z obrzędem poświęcenia ikon 6 stycznia 2021 roku o godz. 16.30 w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przy ul. Kopernika 26. W tym roku, z przyczyn wszystkim, wiadomym nie możemy zorganizować „spotkania opłatkowego”. Niech nasza wspólna modlitwa będzie czasem budowania naszego duchowego i wspólnotowego Betlejem wraz z św. Rodziną.

o. Zygfryd Kot SI