Po prawie rocznych zmaganiach i pracy twórczej została ukończona ikona św. Jana Pawła II wykonana przez Grupę Lumen, jako dar naszej wspólnoty dla Kościoła w Syrii. Gratulujemy !
Dzieła dopełnił nasz abp. Marek Jędraszewski i poświęcił ikonę w pałacu arcybiskupim 9 października 2020 roku. Jesteśmy bardzo wdzięczni za dokonanie tego szczególnego aktu i pełni nadziei, iż ikona osiągnie swój cel i dotrze do katedry greckokatolickiej w Homs, Syria. Niż wyjedzie do Syrii przejdzie drogę peregrynacji przez parafię NSPJ w Bytomiu. Parafianie z Bytomia ufundowali potrzebne materiały do wykonania ikony.
Obecnie ikona jest wystawiona w bazylice NSPJ w Krakowie.