Mimo, że panuje czas epidemii zapraszamy na warsztaty – rekolekcje malowania/pisania ikon i malarstwa wg dawnych mistrzów. Podejmując się warsztatów chcemy w ten sposób ten przedziwny czas nie tylko wypełnić modlitwa osobistą w naszych rodzinach i parafiach, ale wspólnie modląc się przed ikonami i malarstwem sakralnym. Zapraszamy !!!