Zarząd ChSTSS „Ecclesia” na podstawie §18 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia o charakterze sprawozdawczym:w pierwszym terminie na dzień 25 czerwca 2020 r. o godz. 18.00, w drugim terminie na dzień 25 czerwca 2020 r. o godz. 18.30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie ChSTSS „Ecclesia” przy ul. Kopernika 26 w Krakowie.