W dniach 6-29.04.2018 r odbyła się wystawa p.t.: Mater Ecclesiae – Wystawa obrazów Madonn Papieskich z okazji 40-tej rocznicy wyboru Św. Jana Pawła II na papieża, w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Wystawa przedstawiała współcześnie namalowane kopie wizerunki cudownych obrazów madonn koronowanych na prawie papieskim przez św. Jana Pawła II na terenie Polski. Wystawa została zorganizowana przez artystów z „Grupy Lumen” działającej przy naszym stowarzyszeniu.
Jesteśmy pełni uznania dla jej twórców – wystawa cieszyła się dużą popularnością i szerokim odbiciem w mediach. Gratulacje i wyrazy uznania dla całej Grupy Lumen !!!